Vad kan vi göra för dig?

Karriärcoachning

Är du nöjd med din yrkesroll eller är det dags att ta ett nytt grepp om karriären? Med erfarenhet från både utbildningsväsendet och arbetsmarknaden identifierar vi tillsammans nya områden där du kan ta kompetens från ditt nuvarande yrke och flytta in i ett nytt sammanhang, kanske med hjälp av en utbildningsinsats.

Studie-och yrkesvägledning

Visste du att det finns cirka 8000 definierade yrken i Sverige idag? Att stå inför val av utbildning och yrke är en utmaning på dagens snabbrörliga arbetsmarknad. Vi guidar dig rätt bland utbildningsformer, urval och behörigheter och är uppdaterade inom det senaste regelverket som omgärdar utbildningsväsendet.

Seminarier & workshops

Vill du lära mer? Vi håller seminarier och workshops i arbetsmarknadsrelaterade ämnen såväl som inspirationsföreläsningar om studier. Teman: CV, personligt brev, dolda jobb, personlig marknadsföring, nätverk, anställningsintervjun, att studera som vuxen.

 

Omställning

Uppsagd på grund av arbetsbrist? Vi arbetar som konsulter inom omställning och coachar uppsagda medarbetare via olika trygghetsfonder, så som Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen.

Outplacement

Dags att skiljas åt? När företag och individ är överens om att skiljas åt kan vi erbjuda coachning och stödsamtal för att avslutet ska bli så bra som möjligt för båda parter.

Rekrytering/search

På jakt? Eftersom vi har hundratals personers karriärer på vår meritlista har vi ett stort nätverk av kandidater till potentiella tjänster. Vi searchar på uppdrag av ditt företag.