Till nyhetsarkivet
jan03

God fortsättning!

De första dagarna på det nya året tänker vi tillbaks på året som varit. Vad har vi egentligen gjort under 2017?

År 2017 inleddes med flytt till nya lokaler och en stor del av året har gått åt till att etablera vår verksamhet där. Den stora utmaningen har varit att starta igång Arbetsförmedlingens tjänst "stöd-och matchning" i samarbete med BK Personalutveckling AB. Efter en trevande inledning har vi nu en etablerad process där vi arbetar utifrån metoden "scaffolding"*. I nuläget arbetar vi med ett antal arbetssökande personer, både individuellt och i grupp. Att växla individuella samtal med seminarier i grupp ger goda resultat i form av kunskapsutbyten, prakikplatser, studier och jobb. 

Utöver det har vi utökat vår konsultverksamhet, där vi arbetar som karriärcoacher och studie-och yrkesvägledare hos företag och trygghetsorganisationer samt i ett antal grund-och gymnasieskolor. Under året har vi fått förfrågningar från ett stort antal nya kunder och vi har gjort vårt bästa för att försöka räcka till åt alla! Detta arbete är väldigt omväxlande och kräver att vi ständigt håller oss uppdaterade på det senaste inom utbildning och arbetsmarknad för att kunna vägleda dem vi möter på bästa sätt. Vi har även utbildat andra coacher, bl a genom en föreläsning på ICF Sverige och ser fram emot att få kompetensutveckla andra yrkesgrupper under 2018. 

I slutet av året teckande vi också avtal som innebär att vi, i samarbete med Academicum Utbildning och Bemanning AB, kommer att coacha utländska akademiker vidare mot nytt jobb inom projektet "Korta Vägen". Utöver det kommer vi att agera mentorer åt ett antal nyanlända personer i Järfälla kommun. Dessa projekt känns verkligen viktiga och uppfyller ett mål vi hade under 2017- att få bidra till integrationen i samhället!

För att bredda oss och klara av det höga trycket på förfrågningar har vi under året anställt Nathalie (beteendevetare), Carl (studie-och yrkesvägledare) och Niklas (IT) och vi kommer att fortsätta knyta till oss fler personer med varierande kompetens under året. Är du, eller någon du känner, intresserad av att arbeta i ett växande företag med varierande arbetsuppgifter- hör av dig! Ett krav för att kunna arbeta hos oss är att du är väldigt flexibel och trivs med att ta stort eget ansvar. Vi är även intresserade av att knyta till oss konsulter inom olika områden!

Med detta sagt är det nu dags att kavla upp ärmarna och anta utmaningarna för 2018. 

Väl mött!

 

 

* I en definition av begreppet beskrivs att scaffolding är det beteende då en person med kunskap guidar eller samarbetar med den lärande för att lösa ett problem.Begreppet är snarlikt det stöd som en lärande kan få men inbegriper hur den lärande skall genomföra någonting så att de senare kan utföra liknande uppgifter själva. Denna form av stöd är inte ett generellt stöd, utan har som syfte att leda den lärande mot att bemästra nya färdigheter, förstå nya begrepp eller nya grader av förståelse. Termen kommer från det engelska ordet som också betyder byggnadsställning (Wikipedia).